ค่าบริการ

ค่าบริการ เช่ารถตู้อบล

รถตู้อุบล VIP 8-10 ที่นั่ง วันละ 1,800 บาท COMMUTER ( ตัวเก่า )

รถตู้อุบล VIP 8-10 ที่นั่ง วันละ 2,500 บาท ALL NEW COMMUTER

เงื่อนไขการให้บริการเช่ารถ

- ค่าบริการนี้ ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ( ดีเซล )

- ค่าบริการนี้ นับระยะเวลา จาก จ.อุบลราชธานี เป็นจุดเริ่มต้น

- ในกรณีเดินทางค้างคืน ต่างอำเภอ หรือ ต่างจังหวัด ผู้เช่าต้องจัดหาที่พักให้พนักงานขับรถตามสมควร

หมายเหตุ

- อัตราค่าบริการ 1วัน เดินทาง ไป-กลับ ไม่เกิน 450 กม.

- อัตราค่าบรการ 1วัน 07.00 น. - 20.00 น. เกิน คิดค่า OT ชม.ละ 200 บาท (หรือแล้วแต่จะตกลงกันก่อนเดินทาง)

ค่าบริการ เช่ารถบัสอุบล

- อัตาค่าบริการ รถบัส 45-50 ที่นั่ง เริ่มต้นวันละ 12,000 บาท รวมน้ำมันเชื้อเพลิง

หมายเหตุ

- อัตราค่าบริการ อาจจะเพิ่ม หรือ ลดลง ขึ้นอยู่กับระยะทาง จำนวนวันที่เดินทาง และข้อตกลง ระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า

 

 ติดต่อสอบเพิ่มเติมได้ที่           089-7187699  083-9865699        Idline 089718699

 

 

Visitors: 3,527